zajímavosti

V zajímavostech najdete širokou škálu informací o péči a výcviku, výstavách a show, veterině a zdraví, výživě, vybavení, hipoterapii, vzdělávání, historii, dále reportáže, pozvánky a tiskové zprávy. Pokud máte informace, které zde nejsou uvedeny a mohly by zajímat i ostatní čtenáře našeho serveru, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: redakce@jezdectvi.cz. Rádi vaše příspěvky zpracujeme a zveřejníme.

<<<123456789>>>

Katedra obecné zootechniky a etologie srdečně zve studenty, pedagogy i odbornou veřejnost na přednášku Prof. Christine Nicol (SchoolofVeterinary Science, University of Bristol, UK) na téma Diet and behaviour in horses (Výživa a chování koní) ve středu 23. března 2011 v 16.30 hod, posluchárna AIV Areál České zemědělské univerzity v Praze, budova Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (v přízemí), Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol. Přednáška bude překládána do češtiny. Konec cca v 18.00 hodin. Více informací v článku.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 16.3.2011 12:46:32
Doškolování cvičitelů pořádané OV ČJF Praha

Pražský oblastní výbor ČJF pořádá v sobotu 12. 3. doškolování pro cvičitele. Jeho náplní bude přednáška zdravotníka o základech první pomoci a praktická výuka vedení drezurního a skokového výcviku. Seminář se bude konat v areálu JS Arcos v Nučicích u Rudné. Pro členy pražských subjektů je účast bezplatná, pro ostatní činí poplatek 500,- Kč. Více na webu ČJF.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 9.3.2011 8:48:59

V pátek a v sobotu 14. a 15. 1. proběhl v areálu JK Hřebčína HF v Životicích u Nového Jičína Kurz pro začínající chovatele koní. Zúčastnilo se 15 zájemců z celé ČR. Měli zájem o vzdělání v této oblasti než si: buď pořídí svého koně, nebo když už ho mají. Rádi se dozvěděli, jak nejlépe ke koni přistupovat a starat se o něj a nebo se jen chtěli ujistit, že tak, jak to dělají, je to správně. S tímto skvělým počinem, udělat něco pro lidičky, kterým není lhostejné, jak se koníci v jejich péči mají, přišel milovník koní pan Ing. Stanislav Hošák. Člověk, který vždy ctil a ctí zásadu maximální spokojenosti a duševní pohody koně. Se svými dlouholetými zkušenostmi nejlepší péče o koně se rozhodl podělit s těmi, kdo mají zájem pečovat o koně „péčí řádného hospodáře“ a dosáhnout tak krásného vztahu koně s člověkem.

Autor: redakce Jezdectví, Jana Lošáková
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 19.1.2011 9:28:20

V Německu je 6 milionů lidí, kteří jezdí na koni. Z tohoto počtu je 750 000 licencovaných, 6620 vyškolených pracovních jezdců a 1649 profesionálních jezdců na mezinárodní úrovni. V listopadu se v centru Německé jezdecké federace ve Warendorfu konala konference Mezinárodní skupiny pro jezdecké kvalifikace (IGEQ - International Group for Equestrian Qualifications), jejímž členem je kromě dalších asi 40 států také hostitelské Německo. Mgr. Jaroslav Sedláček, který se konference za Českou republiku zúčastnil, popisuje ve své zprávě dění celých čtyř dní. Dozvíte se v ní také podrobnosti o systému vzdělávání v Německu.

Autor: Zdena Motyginová, Mgr. Jaroslav Sedláček
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 18.1.2011 10:38:21
Nový předmět o etologii koní na ČZU v Praze

Katedra obecné zootechniky a etologie Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze otevírá v letním semestru nový předmět pro studenty magisterských oborů zaměřený na chování a etologii koní „Aplikovaná etologie koně“. Přednášet bude Jitka Bartošová z Oddělení etologie, VÚŽV Uhříněves a Katedry obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU (bartosova.jitka@vuzv.cz). Zájemci o předmět si jej mohou zapsat obvyklým způsobem v univerzitním systému. Sylabus a další informace o předmětu lze najít na webových stránkách ČZU.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 13.1.2011 16:30:00

Zimní posezonní období představuje pro mnohé jezdce, majitele a příznivce koní především čas pro nové poznání a intenzivní vzdělávání v oboru. Již dávno neplatí, že jsme v tomto směru omezeni pouze na nabídku kurzů, seminářů či soustředění v ČR. Díky vzrůstající jazykové vybavenosti i většímu odhodlání se vzdělávat je dnes zcela běžné vydat se za kvalitními lektory za hranice. Nabídka zahraničních vzdělávacích programů samozřejmě čítá obrovské množství všemožných témat, a tak je někdy skutečně náročné vybrat si ten pravý. My vám dnes na ukázku představíme kurz, který rozhodně patří mezi ty zajímavější.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 19.12.2010 13:00:00
Chov koní a jeho management v současných podmínkách

ČZU v Praze, fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů katedra speciální zootechniky – úsek chovu koní ve spolupráci s Českou společností hipologickou pořádá 3. prosince první odborný seminář Chov koní a jeho management v současných podmínkách. Místem konání je ČZU FAPPZ posluchárna A II, začátek ve 12 hodin. Studenti mají vstup zdarma, chovatelská veřejnost za 120 Kč, možno zakoupit sborník (100 Kč). Mezi přednášejícími vystoupí i MVDr. V. Holý, prof. I. Langerová, Ing. J. Machek nebo Doc. M. Maršálek. Občerstvení zajištěno.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 1.12.2010 14:00:00
Odborný seminář o koních

Společnost VVS Verměřovice pořádá 18. 9. na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích odborný seminář o koních na následující témata: Perspektiva rozvoje chovu koní v ČR (MVDr. Dražan), Efektivní výživa koní (Ing. Brynda), Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy (Ing. Blažková), Plemenitba v chovu koní (Doc. Ing. Maršálek CSc.), Etologické problémy odchovu hříbat (Ing. Bartošová), Pastva koní (MVDr. Sedláček), Využití řasy Chlorella ve výživě koní (Ing. Kopecký). Přihlášku najdete v zářijovém Jezdectví na str. 93. Více na www.premin.cz.
 

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 2.9.2010 19:31:13

V pondělí 14. prosince 2009 proběhla na půdě České zemědělské univerzity v Praze přednáška o komunikaci s koňmi pomocí partnershipu pod vedením Zuzany Prokopové. Zcela zaplněný velký přednáškový sál zájemců z řad studentů i veřejnosti poodkryl tento způsob výchovy koní. Ani čtyřhodinová přednáška však nestačila dychtivým posluchačům k úplnému nasycení informacemi... Podrobnosti přinášíme ve článku.

Autor: Tisková informace, Zuzana Prokopová
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 16.12.2009 1:00:40

(Aktualizováno 11.12. 17.50 h., publikováno 10.12. 8.45 h.) Katedra speciální zootechniky na České zemědělské univerzitě pořádá v pondělí 14. 12. od 10.00 do 14.00 hod. seminář na téma Způsoby komunikace s koňmi. Vše se uskuteční v areálu univerzity v malé zasedací místnosti, která se nachází v přízemí Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (bývalá Agronomická fakulta). Přednáškou vás bude provázet Zuzana Prokopová a Pavel Čechovský. Bližší informace vám podá Ing. Lucie Starostová na tel.: 224 383 070 nebo 220 920 473, případně na emailu: starostova@af.czu.cz. Ing. Starostová nám dnes potvrdila, že seminář bude přístupný i pro veřejnost (a to bezplatně) a navíc proběhne ve větší zasedací místnosti. Pokud tedy někdo má zájem zúčastnit se, má možnost - určitě nikdo nebude vykázán.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 11.12.2009 5:50:00

V květnovém čísle Jezdectví jsme se věnovali tématu nazvanému „S podkovami, nebo naboso?“. Zároveň jsme vám slíbili, že plné znění vybraných materiálů uvedeme na našem webu. S odstupem času tak tedy činíme! V první části rozsáhlého textového souboru najdete příspěvek Barbory Břuskové, DiS., jehož název je „Kopytáři českých zemí“ – ten v časopisu nebyl uveden. Druhá část obsahuje nezkrácenou verzi rozhovoru Barbory Břuskové s Václavem Vydrou – velkým propagátorem bosých kopyt... A konečně třetí část je věnována článku „Podkováři a kopytáři v ČR“, který napsal za Živnostenské společenstvo podkovářů ing. Vinčálek. Názory na kopytářské metody Dr. Strasser se mezi jezdeckou veřejností značně liší a proto budeme rádi, když se i vy zapojíte v příspěvcích pod článkem se svým názorem.

Autor: redakce Jezdectví, Barbora Břusková, DiS., Ing. Jindřich Vinčálek
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 12.6.2009 3:00:00

I v našem časovém pásmu se začíná hovořit o „teorii učení“ a principech, jimiž lze koně novým věcem učit slušnou a přátelskou formou.Na toto téma se bude 16. května 2009 v Jablonci nad Nisou konat celodenní seminář pod vedením Ing. Jitky Bartošové, Ph.D. Více o této akci, pořádané OS Svítání, se dozvíte v tomto krátkém článku, včetně přiložených přihlášek. POZOR - přihlášku je třeba odeslat do 8. května!

Autor: OS Svítání
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 6.5.2009 10:30:00
Seminář s Karolom Hollým v Častej (SK) se nekoná!!!

Upozorňujeme všechny zájemce, že seminář s MUDr. Karolom Hollým "Mýty naše jazdecké", který se měl konat 26. dubna 2009 v Častej (Slovensko), se bohužel pro vážnou nemoc přednášejícího nekoná. Prosíme, abyste na tuto změnu upozornili i ty zájemce, kteří na Equichannel nechodí. Prozatím se seminář přesouvá na podzim - všichni pevně doufáme, že v tu dobu se už pan Hollý bude těšit dobrému zdraví a držíme mu palce!

Autor: EQCH red.
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 14.4.2009 10:00:00
Změna konání přednášek o výživě a genetice barev koní

Přednášky "Když já jim dám ovsa" a "Já mám koně, vraný koně" se přesouvají z původního místa konání - Kochánky, stáj Podkova na nové místo - pro většinu lépe dostupné - ulice Pod pekárnami 9, Praha 8, salonek Pizzerie. Je to zhruba 200 metrů od stanice metra B Vysočanská, nedaleko nákupního centra Fénix, snadno dostupné a o víkendu jistě i s parkováním v rámci možností dobrým. Věříme, že se touto změnou ještě přiblížíme případným zájemcům. Termíny zůstávají, časy také a vše najdete ve zdejším kalendáři akcí (sekce přednášky).

Autor: megera
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 3.4.2009 6:00:00
Policejní MČR v jízdě na koni

Již tuto sobotu (9. června) proběhne v areálu Jezdecké společnosti Císařský ostrov v Praze policejní mistrovství České republiky v jízdě na koni. Začátek je naplánován na 12.00 hodinu. Podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kategorie: zajímavosti
Rubrika: vzdělávání
/ 5.6.2007 0:00:00
<<<123456789>>>
Aktuální číslo
Obsah čísla 4/2020